Saskia Grogniet-Vijn

Brengt helderheid en structuur in elk verhaal en vindt feilloos het juiste gehoor voor een boodschap.

Maakt ingewikkelde dingen simpel, creëert betrokkenheid en draagvlak, verbindt de juiste mensen en partijen aan een project. Kan uitgebreide managementervaring in de vrijetijdseconomie inzetten. Werkte eerder bij gerenommeerde communicatiebureaus, ministeries en musea aan corporate vraagstukken, issuemanagement en relatiemanagement. Heeft uitgebreide ervaring met complexe communicatie-opgaven waarin zowel bewoners en bezoekers als overheden en ondernemers een rol spelen. Fervent taartenbakker en fan van DirkJan-strips.

E-mail: saskia@linkeroever.nl
https://www.linkedin.com/in/saskiagrognietvijn/