StrandLAB Almere

Hoe geef je water en zand een culturele en economische betekenis?

Almere Poort is een prachtig strandachtig gebied aan de rand van de stad. Door het ontwikkelen van kunst, cultuur en recreatie kan die plek extra betekenis krijgen voor de inwoners van Almere en beter zichtbaar worden voor het hele land. Linkeroever maakte een plan voor 10 pilots en is direct betrokken bij de uitvoering.

I.o.v.: Gemeente Almere 2.0
Bijdrage: Inspiratiedocument, projectplan, huisstijl, projectbegeleiding
Meer info: strandlab-alemere.nl

Waterbeleefcentrum

Hoe maak je water en zand leuk en leerzaam?

Stad en natuur timmert in Almere flink aan de weg met natuur- en milieueducatie. Een volgende stap kan een Waterbeleefcentrum zijn in Almere Poort. Maar wat is dat en hoe moet je zoiets realiseren?

Linkeroever maakte een inspirerende presentatie met leuke en leerzame voorbeelden die Almere’s unieke positie verder kunnen versterken. Vervolgens werd Linkeroever gevraagd een haalbaarheidsstudie en een programma van eisen op te stellen zodat er een concreet besluit kan worden genomen.

I.o.v.: Stichting Stad en Natuur Almere
Bijdrage: Inspiratie document en sessies, haalbaarheidsstudie, programma van eisen, begroting.
Meer info: strandlab-almere.nl/2018/03/08/waterbeleefcentrum/

Marineterrein Amsterdam

Hoe geef je 14 hectare gesloten stadshart weer langzaam maar zeker een publieke betekenis?

De Koninklijke Marine heeft 360 jaar lang stilzwijgend haar werk gedaan op een prachtig stuk grond in het centrum van Amsterdam. Tijden en taken veranderen en het gebied zal een meer publiek karakter krijgen. Het Rijk (eigenaar van de grond) en de Stad (direct belanghebbende) hebben besloten samen op te trekken in het ontwikkeltraject dat voor iedereen meerwaarde moet opleveren. Dat is vooral een zaak van voorzichtig beginnen met tijdelijke activiteiten om te kijken wat past en wat niet. Linkeroever mocht de projectdirecteur leveren die – hoe kan het anders – tijdelijkheid als ‘middle name’ heeft.

I.o.v.: Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Bijdrage: directie, uitvoering, exploitatie, communicatie
Website: http://marineterrein.nl/

The Power of Hubs

Waarom zijn hubs – plekken waar mensen samen werken en ondernemen – vaak bepalend voor de ontwikkeling van een buurt of wijk?

Met het antwoord op die vraag hebben beleidsmakers een instrument in handen voor verantwoorde, moderne ontwikkeling. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nam het initiatief voor een meet-up waar de doeners uit de hubs de bestuurders en investeerders ontmoetten in een intensief programma. Helden uit de hubs behandelde ieder in een workshop een van de thema’s:

Gewoon beginnen – Hoe houd je koers zonder vastomlijnd eindbeeld?
Zelf kopen en ontwikkelen – Hoe regel je collectief eigendom en professionaliseer je de organisatie?
Start-ups – Hoe maak je van een hub een economische motor?
Ongewoon wonen – Hoe regel je wonen op ongewone plaatsen?
Bottom-up en top-down – Hoe versterken top-down en bottom-up elkaar?
Tijdelijk kan alles – Hoe buigen we de regels?

In opdracht van: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Dutch Creative Residency Network (DCR)
Bijdrage Linkeroever: programma, productie, website, verslag (Marieke Berkers)
Bekijk de website en download het interessante verslag

Van Leeuwenhoekpark Delft

Hoe heel je een langwerpig litteken in een historische stad?
Het ondergronds maken van de spoorlijn die dwars door Delft loopt, levert bovengronds nieuwe ruimte op. Een langwerpig park gaat de twee delen van Delft verbinden. De opdracht voor het parkontwerp moet inspirerend, richtinggevend en zorgvuldig zijn. Vervolgens moet er een keuze worden gemaakt uit de plannen van de drie bureau die zijn uitgenodigd. Het winnende ontwerp is van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten en bestaat uit een ketting aan buitenactiviteiten in een groene omgeving.

I.o.v.: gemeente Delft
Bijdrage: deelname inspiratieteam, voorselectie en lid jury
Meer info: www.nieuwdelft.nl/deelgebieden/van-leeuwenhoekpark/

Halele Carol Boekarest

Hoe dragen culturele en sociale programmering van een kluizenfabriek bij aan de upgrading van zuid Boekarest ?

De Hesper fabriek is een uniek geval in de doorgaans triestmakende collectie van bedrijfs gebouwen in Boekarest. Fraaie industriële architectuur uit de belle époque gelegen in een goed onderhouden park. De historische fabriekshallen zijn leeg. De moderne gedeelten van de fabriek zijn nog steeds in gebruik voor productie van hydraulische pompen en kluizen. In samenwerking met Roemeense en Noorse collega’s proberen we de unieke eigenschappen van deze plek over het voetlicht te brengen. Het gezamenlijk ontwerpen en  tentoonstellen van 5 objecten, doe-sessies met kinderen uit de buurt, culturele evenementen, optredens en workshops dragen bij dat men anders naar deze fabriek gaat kijken en dat er een spannend stukje Boekarest wordt ontsloten voor nieuw publiek.

I.O.V.: EEA/Norwegian funds, in samenwerking met Zeppelin Association
Bijdrage: ontwerp, onderzoek, advies
Website: http://halelecarol.ro/

CONNECTED: Things about future, cities and people

Hoe beïnvloeden nieuwe technologieën de huidige en toekomstige stedelijke omgevingen? 

Met deze  breed omvattende vraag ging een aantal experts uit Nederland, Zweden, Roemenië en Noorwegen aan de slag. Onderdeel van het project was een expositie die tegelijkertijd opende in Amsterdam, Stockholm, Boekarest en Bergen. Door onderzoekende workshops en artikelen kwamen we tot het inzicht dat mensen in toenemende mate het heft in eigen handen nemen en dat technologieën hierbij zeer ondersteunend zijn, maar -gelukkig- nog niet leidend. Burgerparticipatie, tijdelijkheid, nieuwe verdienmodellen en netwerken zijn vaker leidend in de immer sneller veranderende stedelijke omgevingen. Een aantal gebieden in transformatie, waaronder het Marineterrein(NL) , Halele Carol (RO), Fargfabriken (SE) en United Sardines Factory (NO) waren inspirerende voorbeelden in het onderzoek.

I.O.V.: EU CULTURE PROGRAMME
BIJDRAGE: ONDERZOEK, ADVIES, PRESENTATIES, PUBLICATIES
Website: http://www.citiesandpeople.eu/
Download: Connected eindboekje 

Vliegbasis Soesterberg

Kunnen de thema’s cultuur, natuur en techniek een duurzame economische basis vormen voor een uitgestrekt leeg gebied?

Er zijn al veel stappen gezet naar een nieuwe functie en betekenis voor Park Vliegbasis Soesterberg het gebied. De vraag van de provincie Utrecht is hoe haalbaar de exploitatie van het terrein is op basis van gebruik binnen de thema’s en met een biënnale als centraal instrument voor de positionering van het geheel. Linkeroever onderzoekt belangen, referentieprojecten, de markt, maakt exploitatiescenario’s en draagt concrete mogelijkheden aan voor het duurzaam borgen van culturele en economische belangen.

i.o.v.: Provincie Utrecht
Bijdrage: onderzoek, scenario’s, advies

Slachthuisterrein Haarlem

Het Slachthuisterrein in Haarlem is een prachtige plek. Maar de gebouwen zijn ernstig verwaarloosd en er is voorlopig geen geld om het terrein te ontwikkelen. Hoe verder?

We zoeken ondernemers die mogelijk willen participeren in de ontwikkeling en maken scenario’s die afwijken van het traditionele financierings- en ontwikkelmodellen. Verwachtingen van gemeente, ondernemers en buurt worden door heldere communicatie in een reëel perspectief geplaatst. En natuurlijk gewoon beginnen met leuke dingen organiseren op het terrein.

I.o.v.: Gemeente Haarlem
Bijdrage: marktonderzoek, scenario’s, haalbaarheid, communicatie, projectorganisatie

Maker Festival Twente 2015

Het blijft leuk. Al die mensen die graag laten zien hoe ze robotjes, kunst, 3-D modellen, klompen en ga zo nog maar even door, maken. Hoe schep je de ruimte voor dit enthousiasme?

Als voortzetting van de succesvolle Maker Faire Hengelo concentreren we ons dit jaar op de hele regio Twente, van oudsher een “maker space”. Daarbij is het vinden van financieel draagvlak de grootste uitdaging. De makers moeten gefaciliteerd worden, er moet gecommuniceerd worden en natuurlijk is er een grote hal nodig. Daarvoor is geld nodig en heel veel vrijwilligers. TETEM Kunstruimte in Enschede regelt dat perfect.

I.o.v.: Linkeroever
Bijdrage: concept, fundraising, programmering
Website: makerfestivaltwente.nl