Connection needs connector

We geloven er heilig in dat er ruim voldoende nieuwe omstandigheden, technieken en inzichten zijn om op een andere manier aan de ontwikkeling van gebouwen en gebieden te werken. CONNECTED is een Europees project dat onderzoekt welke rol technologie speelt in de praktijk van stedelijke transformatie.

Deelnemende partners zijn Zeppelin, Archis, Eurodite, Fargfabriken en Nuda. Ze komen uit Zweden, Nederland, Noorwegen en Roemenië. Tijdens een simultane expositie en internationale workshops in Stockholm, Amsterdam, Bergen en Boekarest zijn een aantal geslaagde praktijkvoorbeelden naast elkaar gelegd. Er is gekeken hoe op deze plekken burgerparticipatie, tijdelijkheid en technologie geleid hebben tot nieuwe vormen van waardecreatie en continuïteit. Ook is gekeken welke invloed netwerken en social media voor deze plekken op het transformatieproces hebben gehad.

Tijdelijke invulling en betrokkenheid van de buurt en gebruikers leidt vaak tot onverwachte vormen van invulling en waardecreatie. Een betrokken gemeenschap met een gezamenlijk doel werkt als een katalysator voor een succesvolle ontwikkeling.

Bij de onderzochte projecten bleken sociale media en nieuwe technologieën voornamelijk een ondersteunende rol te hebben gespeeld in communicatie, proces en inrichting van de plek. Belangrijker bleek de inzet van een inspirerende ‘connector’ die in staat is om verschillende belangen te verweven tot een gezamenlijk doel, essentieel voor succes op langere termijn.

Download hier de brochure en ‘become CONNECTED’.

Joep de Roo
Linkeroever – sept. 2015