Voor wie

We werken samen met de betrokkenen aan alle projecten die ertoe leiden dat een gebouw of gebied beter wordt gebruikt. Dat zijn bijvoorbeeld projectgroepen bij overheden die op een inspirerende manier willen sturen bij de ontwikkeling van een gebied. Eigenaren en ontwikkelaars zetten ons in om concepten te ontwikkelen, projecten te positioneren of communicatie te regelen. Gebruikers en organisaties vragen ons de haalbaarheid van hun wensen te onderzoeken, cultureel ondernemerschap te stimuleren of te helpen bij het werven van fondsen.