Marineterrein Amsterdam

Hoe geef je 14 hectare gesloten stadshart weer langzaam maar zeker een publieke betekenis?

De Koninklijke Marine heeft 360 jaar lang stilzwijgend haar werk gedaan op een prachtig stuk grond in het centrum van Amsterdam. Tijden en taken veranderen en het gebied zal een meer publiek karakter krijgen. Het Rijk (eigenaar van de grond) en de Stad (direct belanghebbende) hebben besloten samen op te trekken in het ontwikkeltraject dat voor iedereen meerwaarde moet opleveren. Dat is vooral een zaak van voorzichtig beginnen met tijdelijke activiteiten om te kijken wat past en wat niet. Linkeroever mocht de projectdirecteur leveren die – hoe kan het anders – tijdelijkheid als ‘middle name’ heeft.

I.o.v.: Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Bijdrage: directie, uitvoering, exploitatie, communicatie
Website: http://marineterrein.nl/