Ondertussen op het Marineterrein (deel 3)

Langzaam maar zeker wordt de toekomst van Marineterrein Amsterdam zichtbaar: een stuk Amsterdam dat vooral gericht is op vernieuwing en verandering en dat er is voor iedereen.

Linkeroever is in 2014 gevraagd de financiële en maatschappelijke waarde van het terrein te ontwikkelen vooruitlopend op de verkoop en definitieve ontwikkeling. Zie ook projecten en eerdere nieuwsberichten.

Zelf vernieuwen als antwoord op de steeds sneller veranderende wereld is het centrale thema bij de ontwikkeling van Marineterrein Amsterdam. Dat is ook vastgelegd in de principenota die afgelopen juli is goedgekeurd door het college van B&W van de gemeente Amsterdam. Verdere besluitvorming over het terrein is door de gemeenteraad uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daardoor is er meer tijd voor de discussie over hoeveel woningen, groen en bedrijven er nu precies moeten komen.
Ondertussen gaat de gemeenschap op het Marineterrein voortvarend door met het bedenken, testen en toepassen van allerlei vernieuwingen. Zoals het actief meten van lucht- en waterkwaliteit, geluid, het opzetten van een eigen Internet of Things netwerk (IoT), en het zoeken naar antwoorden op mobiliteits- en energievraagstukken. Dat het Marineterrein nog geen openbaar terrein is maar ‘publiek toegankelijk’ is daarbij best handig, omdat er daardoor minder beperkende regelgeving is.

Negen hectaren erbij

Op dit moment – november 2017 – is nog tweederde van het terrein in gebruik bij Defensie. In juli 2018 verlaten de militairen alle gebouwen waarmee een aantal zeer uiteenlopende gebouwen beschikbaar komt. Alleen de Dienst Personeelslogistiek Defensie van Defensie blijft en zal na verbouwing van het huidige Marechausseegebouw op de hoek Kattenburgerstraat-Dijksgracht daar definitief gehuisvest zijn. Het wordt een hele klus om de staat van al die gebouwen te inventariseren en ze zo snel mogelijk geschikt te maken voor tijdelijk gebruik. Het vinden van gebruikers die het innovatieve karakter en de huidige community versterken is minder een probleem. We hebben al een mooie wachtlijst.

Je doet het samen

Het is de positieve energie achter alle initiatieven die uiteindelijk de toekomst van dit gebied bepaalt. Of het nou de nieuwe eigenaar, de buurt, de wetenschappers, de politici, de ondernemers of alle prachtige organisaties die nu al op het terrein werken zijn, allemaal hebben ze plannen en dromen. Door die energie te bundelen en richting te geven ontstaat een Marineterrein dat veel groter is dan die 13 fysieke hectaren.

Liesbeth Jansen
Linkeroever 15-11-2017

Meer informatie: marineterrein.nl