Slot Schaesberg

Hoe bouw je zelf met de hand een slot?

Slot Schaesberg is minder dan een ruïne. Maar slot en tuinen worden ambachtelijk en historisch verantwoord herbouwd. Dat gebeurt op de manier zoals het oorspronkelijk ook is gebouwd: met de hand en ambachtelijk. Als leerplaats en open voor publiek. Een attractie met een hoog doe-gehalte, bijzondere ambachten en vergeten groenten.

Bijdrage: positionering en communicatie
Eerder werkten we mee aan een haalbaarheidsonderzoek voor dit project