Spoorzone Tilburg

Hoe hou je als gemeente regie over tijdelijke invulling?

De Spoorzone in Tilburg is een 75 hectare groot gebied in het hart van Tilburg. De ambities voor dit gebied zijn vastgelegd in een flexibel masterplan en worden stapsgewijs gerealiseerd.Tijdelijk gebruik is één van de instrumenten die worden ingezet om richting te geven aan de definitieve invulling.

Meer over de Spoorzone

i.o.v. BOEi, i.s.m. de Gemeente Tilburg
Bijdrage: strategie en ontwikkeling tijdelijke exploitatie