Plug-In-City

Wat nu als er eens niet al die regels zijn voor bouwen en ruimtelijke inrichting? Ontstaat een Utopia? Wordt het België? Blijkt creativiteit tot een nieuwe economie te leiden? Trudo probeert het gewoon.

Plug-In-City wordt een stad zonder regels, zonder belemmeringen, zonder vooropgezet plan. Iedereen met een goed idee mag er bouwen. Of stapelen. En in alle gevallen verrassen. De woningcorporatie Trudo stelt op Strijp-S in Eindhoven een flink aantal vierkante meters ter beschikking, inclusief de infrastructuur voor water en elektra. Je mag daarop voor eigen rekening en risico je droom verwezenlijken voor een periode van drie jaar. Vrij van huur.

Toegevoegde waarde
Uit alle aanvragen moet een keuze gemaakt worden. Die keuze is niet gebaseerd op vorm of economische haalbaarheid maar op de toegevoegde waarde voor het project. Het beoogde resultaat is dat vrijheid, creativiteit en complementaire activiteiten zullen leiden tot een sterke, herkenbare en autonome stad in de stad. Aan Liesbeth Jansen (Linkeroever) en Jan Post (ex-directeur Philips Nederland) is gevraagd de programmatische toevoeging van inzendingen in te schatten.

Meer informatie: www.plugincity.nl/nl/home
en popupcity.net/

Liesbeth Jansen
Linkeroever – december 2013

420x160_13_plugin-2

Tijdelijke horeaca

Horeca wordt steeds vaker gebruik om, ook tijdelijk, een plek leefbaar te maken. En – niet onbelangrijk – om cashflow te genereren. 

Gastheerschap is de basis van een goed ontwikkelingsplan. Bezoekers en gebruikers van een gebouw of gebied willen zich welkom voelen, gerespecteerd worden en de gelegenheid hebben om anderen te ontmoeten in een aangename omgeving. Als het goed is ben je dan ook bereid om iets terug te doen en juist die wederkerigheid maakt dat een plaats een sterk en duurzaam karakter krijgt. Linkeroever bezocht een avond over tijdelijke horeca in Pakhuis de Zwijger en kreeg wisselende ervaringen te horen.

Tijdelijk omdat het niet anders kan

Soms worden mensen verliefd op een plek en werken tegen de stroom in aan het verwezenlijken van hun droom. Blijburg en Noorderlicht zijn van die plekken. Het pionieren hoort erbij, maar de droom is een vaste eigen plek te vinden. Die ondernemers doen geweldig werk, ze persoonlijk enorm betrokken zijn. Maar uiteindelijk hebben ze last van de tijdelijkheid die immers het hun droom verstoort. Deze ondernemers willen het liefst een transitie naar een vaste plek.

Tijdelijk uit vrije wil

Andere ondernemers zien kansen in een ruimte waar niemand iets mee kan. Ze bedenken een concept, maken een begroting, maken afspraken over de termijn en gaan aan de slag. Club Trouw, 11 en Baut zijn voorbeelden. De basis voor deze ondernemingen is een sluitende begroting voor een bepaalde periode. Omdat tijdelijkheid vaak langer duurt dan gedacht, wordt er vooral winst gemaakt in ‘de verlenging’.

Terugverdienen

De tijdelijke ondernemers zijn vaak trendsetters die veel geld en inzet investeren in hun onderneming. Die investering zien ze niet terug in verkoop of aandelen. Een tijdelijke zaak kun je immers niet verkopen en de waardevermeerdering van gebouw of gebied is nooit onderdeel van het tijdelijke contract. Vandaar dat ondernemers graag willen dat de eigenaar een deel van de investeringen op zicht neemt. Dat is een plausibele onderhandelingspositie, omdat het resultaat de eigenaar ten goede komt en de ondernemer weinig terugverdienmogelijkheden heeft naast de dagelijkse omzet.

Linkeroever-tips voor tijdelijke horeca:

  • Tijdelijkheid duurt vaak langer dan verwacht. Doe er je voordeel mee door je begroting te baseren op de korte termijn.
  • Reken niet op een deel van de waarde die je toevoegt aan de omgeving. Of maak daar vooraf bindende afspraken over.
  • Bedenk vooraf wat je doet als tijdelijk vast wordt.
  • Vraag de eigenaar mee te investeren in de exploitatie
  • Tijdelijke exploitanten praten erg graag mee over plannen voor de toekomst.

 

Liesbeth Jansen
Linkeroever – februari 2013

Gevonden: 14.000m2 in hartje Parijs

Palais de Tokyo: een anti-museum in een – zogenaamd – onaf gebouw

Dertig jaar lang kwam er geen mens in de westvleugel van Palais de Tokyo (http://www.palaisdetokyo.com/) in Parijs. Sinds april van dit jaar is het gebouw – 14.000 m2 groot en ook nog vlakbij de Eiffeltoren – gerenoveerd en heropend als museum voor hedendaagse kunst. Een ‘anti-museum’, noemt het Palais de Tokyo zichzelf, want er is geen curator, het is er niet stil en er zijn geen witte muren. Sterker, het gebouw lijkt helemaal niet af. Zogenaamd. Verantwoordelijk voor de onaffe, rauwe sfeer is architectenduo Lacaton&Vassal. Ze braken de vloeren open, zodat er daglicht in de kelders kwam, maar lieten het afgebrokkeld beton gewoon zitten. Muren bleven ongeschilderd, vensters onafgewerkt, bouwhekken werden ruimteverdelers. Toch is de grandeur van het oude Palais de Tokyo nog overal aanwezig. De openingsexpositie, ‘Triennale’, werd geopend door Nicolas Sarkozy en bleef bij aanvang 28 uur achter elkaar open. Op 28 september is ‘Imaginez l’imaginaire’ geopend, met werk van meer dan 100 jonge kunstenaars. Deze expositie is nog tot en met februari 2013 te zien.

Jacqueline Verheugen

Linkeroever – september 2012

 

Tijdelijk héél leuk!

Ik wil naar New York. Naar Dekalb Market. Pop-up zoals het bedoeld is, tijdelijk, organisch en met samenhang. Het lijkt een mooi voorbeeld van hoe met weinig geld een gebied weer inhoud en waarde krijgt.

Niet alleen kantoren staan leeg, ook gebieden in de stad worden niet meer ontwikkeld omdat er geen economisch haalbare plannen zijn. Dekalb Market is een braakliggend terrein downtown New York waar de eigenaar, Urban Space Management, winkelruimte verhuurt in zeecontainers. En de afgesloten binnenruimte die daardoor ontstaat bied een geweldige eventruimte. Kost weinig en brengt meer op dan een parkeerterrein.

Duidelijke waarden
Bij tijdelijke invulling is regie of samenhang erg belangrijk. Anders wordt het ieder voor zich en dat levert nooit een helder beeld op. Dekalb Market zoekt ondernemers met gemeenschapszin, waarbij kwaliteit en duurzaamheid vooropstaan. Kledingontwerpers/winkels, koks, entertainers, stadsboeren groeien zo organisch naar een plek in de stad die aansprekend en vernieuwend is.

Het samendoen blijkt ook uit de website waarop veel gepost wordt door participanten en bezoekers. dekalbmarket.com. Zoals ik het van hieruit zie is het er erg gezellig, lekker eten, mooie kleren, fijne muziek, goede groente, leuke mensen. Ik moet het zelf zien!

Liesbeth Jansen

Linkeroever – januari 2012