Transsylvaanse kastelen

Transsylvanië – vrij vertaald het land aan de andere kant van het woud – ligt in het noordwesten van Roemenië. Een gebied met een letterlijk en figuurlijk rijk verleden, dat nog steeds zichtbaar is in de vele landhuizen en kastelen. Landhuizen en kastelen zijn duur in onderhoud en beheer, dus veel van deze landjuweeltjes dreigen te verloederen. Wat gaan we daaraan doen?

Vrijwel alle kastelen zijn in particuliere handen. De kasteeleigenaren ontbreekt het aan middelen en kennis om de exploitatie te versterken. Nieuwe verdienmodellen zijn nodig en een gemeenschappelijk presentatie en samenwerking zou kunnen helpen deze aantrekkelijke plekken op een duidelijke manier op de kaart te zetten.

Samenwerking

Onze Roemeense partner Eurodite is goed thuis in Roemenië én in het Europese uitwisselingscircuit. Joep de Roo heeft het initiatief genomen voor  INNOCASTLE, een Europees uitwisselingsproject binnen het kader van Interreg. In dit project wordt samenwerking gezocht met partners en regio’s in Roemenië, Nederland, Italië, België, Spanje, Polen en Groot-Brittannië. Het doel is te komen tot lokale economische versterking, het bevorderen van regionaal cultuurtoerisme, marketing en het verbeteren van beleidsinstrumenten.

Meer weten over INNOCASTLE?
Meer weten over Interreg?