TU Delft Noord

Hoe knoop je een historische stadscentrum aan een innovatieve campus?

Monumenten, minder waardevolle gebouwen en veel open, lege ruimte op een plek aan het noorden van de campus van de Technische Universiteit Delft en aan de rand van het historisch centrum. Hoe zorg je ervoor dat de zo voor de hand liggende integratie van studenten en “burgers” daar werkelijk vorm krijgt? We onderzochten de rol die cultuur daarbij kan spelen door de visie en plannen van culturele ondernemers te toetsen bij deskundigen, studentenpanels en bestuurders. Wat blijkt? De ideeën over wat er moet gebeuren lopen niet veel uiteen. Reden om door te gaan, ook als is besturen niet makkelijk is in deze tijden van financiële drooglegging.

I.o.v.: TUD afd. Sport en Cultuur
Bijdrage: themavorming, paneldiscussie, onderzoek en rapportage