Winterswijk ruilt

In veel dorpen en provinciestadjes slaan leegloop en verplaatsing van handel naar webwinkels lelijke gaten in de ooit zo voortvarende winkelstraten en bedrijventerreinen. Het opnieuw groeperen van activiteiten en het uitruilen van vastgoed lijkt een kansrijke oplossing.

Het Rijksvastgoedbedrijf stelde in 2015 aan de gemeente Winterswijk voor om het overbodig geworden belastingkantoor te slopen. Tegelijkertijd werd een ‘vastgoedcarrousel’ opgestart die elkaar versterkende activiteiten opnieuw groepeert. Inmiddels staan er acht potentiële ruildeals op stapel.

Gebiedsvisie

Voor het ruilen van vastgoed en functies is een visie op de toekomst van gebieden onontbeerlijk. Dat vraagt om een actieve gemeente die regie neemt over de invulling en die de mogelijkheid heeft bepaalde ontwikkelingen te stimuleren. Het gaat immers over een keten aan belangen waarbij belanghebbenden niet altijd een-op-een uitruilen. Uiteindelijk moeten de juiste belangen op de juist plek terechtkomen, zodat er een heldere, bruikbare omgeving ontstaat.

Maatwerk

Het uitruilen van vastgoed en functies is lang niet overal mogelijk. Er moet voldoende economische kracht zijn om de verbeterde gebieden zelfstandig te kunnen laten bestaan. In Winterswijk lukt dat wel, omdat er wel vraag is naar winkelruimte, maar die niet in de vereiste kwaliteit en op een goede locatie beschikbaar is. Om tot de uiteindelijke ruildeals te komen hebben vastgoedeigenaren in Winterswijk deelgenomen aan workshops waar gezamenlijk kwaliteiten en acties voor een gebied werden bepaald. Op basis van die consensus kon onderhandeld worden over ruilen, de waarde, de voorwaarden en de facilitering door de gemeente.

Bijvoorbeeld: Stichting Welzijn Winterswijk (SWW) is eigenaar van Eucalypta. Zij wil dat gebouw in principe ruilen voor de kantine bij sportcomplex Jaspers, die van de gemeente is. Ontwikkelende Bouwers Winterswijk (OBW) bezit het naastgelegen kavel op de hoek Gasthuisstraat. Zij hebben interesse in de locatie van het voormalige belastingkantoor. Gaan ook zij over tot ruilen, dan ontstaat er een mooi aaneengesloten kavel rondom Eucalypta, inclusief voldoende parkeerruimte. Evangeliegemeente Spoorzicht heeft belangstelling getoond om zich hier te vestigen.

Het uitruilen van vastgoed en functies is een interessante ontwikkeling, waarbij een actieve rol is weggelegd voor gemeenten. Anders dan vroeger, toen ontwikkelingen vooral met subsidies werden gestuurd, is de rol van de overheid hier vooral het ontwikkelen, toetsen en faciliteren van visies.

‘Winterswijk ruilt’ is een co-productie van gemeente Winterswijk, Rijksvastgoedbedrijf en WeLoveTheCity.

Voor meer informatie download hier het ‘Ruilplan Winterswijk’.

Maarten Pedroli
Linkeroever – apr 2017