Herbestemming Forten

Hoe maakt je oude forten exploitabel?

Samen met opdrachtgevers, deskundigen en studenten werken we een week aan een nieuwe en creatieve kijk op de mogelijkheden die er zijn om de forten Honswijk en Everdingen een duurzame bestemming en exploitatie te geven. Het resultaat is een bidbook en een niet conventioneel communicatieplan.

In het nieuws | kijk de postkaarten | Eindrapportage werkatelier Forten

 

I.o.v.: Biennale Leegstand en Herbestemming (RCE)
Bijdrage: Draaiboek atelier, begeleiding sessie, bidbook, moodboards