Over Linkeroever

Wij zijn een coöperatie met vijf partners en een aantal gedreven deskundigen waar we vaak mee samenwerken. 

Wat we willen bereiken

Gebouwen en gebieden betekenis en energie geven.

Noem het (her)herbestemmen, ontwikkelen of (re)vitaliseren, ons resultaat zal zijn dat een plek met nieuwe energie en een duidelijke richting bijdraagt aan het welzijn van de maatschappij en de directe omgeving.

Wat we belangrijk vinden

  • We zijn ervan overtuigd dat de samenleving steeds sneller zal veranderen. Dat vraagt een flexibele samenleving. In ons werk richten we ons daarom op díe kennis, methoden en vaardigheden die bijdragen aan het vermogen om positief te veranderen.
  • We vinden dat in die samenleving niemand mag worden uitgesloten en dat ons werk en de resultaten daarvan voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk moeten zijn.
  • Doen, zelf de handen uit de mouwen, samenwerken aan concrete resultaten vinden we belangrijker dan het schrijven van nota’s of marktconsultaties.
  • En natuurlijk werken we in alle opzichten duurzaam.

Hoe we ons doel bereiken

  • De kracht van een gebied. We kijken altijd naar het bestaansrecht en de betekenis die een gebied in het verleden had. Vaak biedt dat aanknopingspunten voor de richting in de toekomst. 
  • Richting en regie. Energie moet gebundeld worden. Daarvoor is visie, durf en heldere communicatie nodig zodat voor iedereen duidelijk is waaraan wordt gewerkt.
  • Onderzoeken en testen. Op kleine schaal onderzoeken wat de vraag is, een oplossing bedenken en meteen testen of het werkt. 
  • De beste kansen kiezen. De wereld verandert zo snel dat een ‘masterplan’ met fysieke doelen achterhaald is voor het van de tekentafel komt. In plaats van een gefixeerd eindbeeld werken we daarom met ‘ambities’, doelen die we graag willen bereiken. De manier waarop die doelen bereik worden kan voortdurend worden aangepast aan de omstandigheden en de vraag uit de samenleving. 
  • Samenwerken. De complexiteit van de samenleving vraagt om veel verschillende expertises en vaardigheden. Daarom hebben we een select team met bewezen kennis en vaardigheden op het gebied van gebiedsontwikkeling, communicatie, organisatie, bouw en financiën. En natuurlijk een uitgebreid netwerk waaruit we kunnen putten.