Herbestemming forten

Hoe maakt je oude forten exploitabel?

Samen met opdrachtgevers, deskundigen en studenten werkten we een week aan een nieuwe en creatieve kijk op de mogelijkheden die er zijn om de forten Honswijk en Everdingen een duurzame bestemming en exploitatie te geven. Het resultaat is een bidbook en een niet-conventioneel communicatieplan.

Bijdrage: draaiboek atelier, begeleiding sessie, bidbook, moodboards

In opdracht van: Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming (initiatief van de RCE)

In samenwerking met: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed e.v.a.

Jaar: 2011

Meer informatie: https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/documenten/detail/0363a54c-76fd-5469-abd2-7f6c3b82355e