Mobiele broedplaatsen Enschede

Hoe maak je duurzame, flexibele huisvesting voor de creatieve sector?

Enschede zet stevig in op de kwaliteit van het stedelijk vestigingsmilieu. Het binnenhalen en vasthouden van creatief talent in Twente is een daarbij een speerpunt. De aanwezigheid van creatieve broedplaatsen, cultuurinstellingen en makers is belangrijk maar staat onder druk door beperkt beschikbare ruimte.
Linkeroever ontwikkelt daarom in samenspraak met de gemeente Enschede en de Twentse creatieve sector een duurzaam en mobiel huisvestingsmodel. Door flexibel, schaalbaar en aanpasbaar te bouwen ontstaat de mogelijkheid om in te spelen op de actuele behoeften van makers en tegelijkertijd aan te sluiten op de culturele, economische en ruimtelijke opgaven van de stad. We werken met modulaire casco-elementen die volledig demontabel en herbruikbaar zijn. Hierdoor is het mogelijk een gebouw te realiseren met (relatief) lage huisvestingskosten en een lange termijn voor de exploitatie. Met deze mobiele broedplaatsen kan de gemeente de creatieve sector meer stabiliteit en zekerheid bieden én inspelen op een wendbare en flexibele creatieve sector.

Bijdrage: Deelname en begeleiding workshop, ontwerp broedplaats

In opdracht van: gemeente Enschede

In samenwerking met: gemeente Enschede, Tetem, AKI, lokale makers en kunstenaars

Jaar: 2022 - heden

Document: https://linkeroever.nl/wp-content/uploads/2023/11/Mobiele-broedplaatsen-Linkeroever.pdf