Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders

Iedereen wil graag het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders uitbreiden. Maar hoe kom je tot overeenstemming over de de keuze van functies en de verdeling van kosten en baten?

Iedereen wil graag het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders uitbreiden. Maar hoe kom je tot overeenstemming over de keuze van functies en de verdeling van kosten en baten?

Het huidige natuurbelevingcentrum de Oostvaarders, onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, wordt uitgebreid. Stad & Natuur Almere en Staatsbosbeheer zullen het nieuwe natuurbelevingcentrum bij de Oostvaardersplassen gaan betrekken en gebruiken. De eigenaar van het gebouw is de gemeente Almere, eigenaar van de grond is Staatsbosbeheer. Voor alle partijen is er behoefte aan inzicht in de mogelijkheden voor exploitatie en scenario’s over gebruik, inkomsten en uitgaven. Linkeroever werkte de scenario’s en de daaruit voortkomende samenwerkingsovereenkomst uit.

Bijdrage: exploitatiescenario's, samenwerkingsovereenkomst

In opdracht van: gemeente Almere

In samenwerking met: Stad & Natuur Almere en Staatsbosbeheer

Jaar: 2020