Vliegbasis Soesterberg

Kunnen de thema’s cultuur, natuur en techniek een duurzame economische basis vormen voor een uitgestrekt, leeg gebied?

Er zijn al veel stappen gezet naar een nieuwe functie en betekenis voor Vliegbasis Soesterberg. Sinds eind 2008 is het grootste deel natuurgebied Park Vliegbasis Soesterberg. De vraag van de provincie Utrecht is hoe haalbaar de exploitatie van het terrein is op basis van gebruik binnen de thema’s en met een biënnale als centraal instrument voor de positionering van het geheel. Linkeroever onderzocht belangen, referentieprojecten, de markt, maakt exploitatiescenario’s en droeg concrete mogelijkheden aan voor het duurzaam borgen van culturele en economische belangen.

Bijdrage: onderzoek, exploitatiescenario's, advies

In opdracht van: provincie Utrecht

Jaar: 2015

Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegbasis_Soesterberg